Esimerkkejä

Logistiikkaprosessin uudelleenmuotoilu

Simbain Consulting on tukenut keskikokoisen suomalaisen yrityksen sivutuotelogistiikan kehittämistä. Tuloksena saatiin Qlerify-työkalulla kuvattu tavoiteprosessi. Kuvausta hyödynnettiin toiminnan kehittämisessä ja uuden logistiikkajärjestelmän hankinnassa. 

Hankintaprosessin uudelleenmuotoilu

Simbain Consulting on tukenut teknisen tukkukaupan yrityksen hankintaprosessin uudelleenmuotoilua. Työn aikana luotiin uudet toimintamallit erilaisiin hankintakategorioihin ja suunniteltiin toimenpiteet roolien ja osaamisen kehittämiseksi.

Yrityskaupan jälkeisen integraation tukeminen

Simbain Consulting on tukenut yrityskauppaprosessin projektinhallintaa ja toteutusta Simbainin osaamisalueisiin kuuluvissa erillistehtävissä, kuten toimitus- ja tuoteprosessien yhdistämisessä.

Palvelukonseptin kehittäminen

Simbain Consulting on tukenut terveysalalla toimivan yrityksen palvelukonseptin kehittämistä. Työ on sisältänyt sekä kehittämistä tukevia tehtäviä että uuden palvelun käyttöönoton johtamista.

Strateginen asemointi

Simbain Consulting on tukenut useiden organisaatioiden strategista suunnittelua liiketoimintaympäristön kartoituksella. Työt on toteutettu syvähaastattelumenetelmällä.

Internet-palvelun liiketoimintasuunnitelman laadinta

Simbain Consulting on laatinut tiiviissä yhteistyössä asiakkaansa kanssa liiketoimintasuunnitelman uudelle Internet-pohjaiselle teknologiatuotteelle.

Asiakassuhteiden johtamisen kehittäminen

Vakuutusyhtiö on kehittänyt Simbain Consultingin tuella asiakassuhteiden johtamistaan. Yhteistyö on koostunut muun muassa asiakassegmentoinnista, asiakassuhteiden johtamismenettelyjen suunnittelusta ja palautekanavan tehostamisesta ja sähköistämisestä.

Prosessit liiketoimintojen toteuttamisessa

Selvitettävänä oli, voiko logistiikkapalveluja tuottava yritys toteuttaa kahta erilaista liiketoimintaa samoilla prosesseilla ja olisiko liiketoimintojen selkeämpi erottaminen toisistaan hyödyllistä vai haitallista

Kasvua tukevan laatujärjestelmän kehittäminen

Bioteknologia-alan yritys on kehittänyt prosessejaan ja laatujärjestelmäänsä Simbain Consultingin tuella voidakseen aloittaa merkittävän kaupallisen toiminnan. Laatujärjestelmän sertifiointi on auttanut sekä rahoitusaseman oleellisessa parantamisessa että asiakkuuksien hankinnassa..